Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2018 2021 2022 2023
5 384 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.2023

Drogie dzieci, ciernie i płatki. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prześladowań. Sprawiedliwi wypiją z gorzkiego kielicha bólu, a bezbożni zajmą dumne miejsce. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. W wielkiej katastrofie statku, Moi wielbiciele będą chronieni. Bądźcie wierni Moim Wezwaniom. Macie wolność, ale nie pozwólcie, aby wasza wolność odsunęła was od Pana. Odwagi! Kiedy czujecie się opuszczeni, zawsze pamiętajcie, że jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. W tej chwili sprawiam, że z Nieba spada na was niezwykły deszcz łask. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 383 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.12.2022

Drogie dzieci, sprawiedliwi kontemplują Oblicze Boga. Ci, którzy czynią wolę Boga, nigdy nie będą pogardzani. Módlcie się. Wielki Statek napotka wielką przeszkodę i ból będzie wielki dla Moich biednych dzieci. Nie odwracajcie się od prawdy. Bądźcie wierni Jezusowi. Nie wycofujcie się. Cokolwiek się stanie, nie oddalajcie się od nauk prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Lekcje przeszłości poprowadzą was drogą świętości. Nie zapomnijcie: Obecność Mojego Jezusa w Eucharystii jest prawdą niepodlegającą dyskusji. Nadejdzie wielka wojna, a prawda będzie waszą bronią. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 382 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.12.2022

Drogie dzieci, nie ma zwycięstwa bez Krzyża. Złóżcie swoją ufność i nadzieję w Jezusie. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Wszystko, co fałszywe, upadnie na ziemię. Módlcie się. Tylko dzięki mocy modlitwy będziecie w stanie zrozumieć to, co pochodzi od Boga. Ludzkość jest skażona i potrzebuje uzdrowienia. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Odwagi! Będę się modlić za was do mojego Jezusa. Światło prawdy pozostanie na zawsze w sercach sprawiedliwych. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 381 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.12.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Posłuchajcie Mnie. Macie wolność, ale najlepiej jest wykonywać Wolę Pana. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Boga dla waszego życia. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkich prób i tylko mocą modlitwy możecie udźwignąć ciężar krzyża. Kocham was. Miłość jest silniejsza niż śmierć i tylko kochając, będziecie w stanie zrozumieć Zamysły Boga dla was. Odwagi! Nie wycofujcie się. Mój Jezus jest z wami i nigdy was nie opuści. Znam wasze potrzeby i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Nawróćcie się i zwróćcie się do Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 380 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.12.2022

Drogie dzieci, Mój Jezus was kocha. Napełniajcie się Jego Miłością, bo tylko wtedy będziecie mogli kochać i przebaczać bliźniemu. Ludzkość była duchowo ślepa, a Mój Jezus przyszedł, aby oświecić serca w ciemności. Odwagi! Dajcie z siebie wszystko w misji, która została wam powierzona. Nie poddawajcie się w obliczu trudności. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Nie odwracajcie się od prawdy. Jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Naprzód w obronie prawdy! Dziś wspominacie narodziny Mojego Syna Jezusa i wielki przykład wiary trzech Sprawiedliwych, którzy nawet w obliczu trudności nie odstąpili od długiego marszu, aby adorować Mojego Syna Jezusa. Nie pozwólcie, aby cokolwiek powstrzymało was w szukaniu Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 379 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.12.2022

Drogie dzieci, wielka katastrofa statku. Płacz i lamenty. Zegnijcie kolana w modlitwie. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Szukajcie Jezusa. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Znam wasze potrzeby i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Nie wycofujcie się. Kto jest z Panem, zwycięży. Dbajcie o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Poświęćcie część swojego czasu na modlitwę i słuchanie Słów Mojego Jezusa, bo tylko wtedy będziecie bogaci w wierze. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 378 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.12.2022

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie. Nadejdą ciężkie czasy i tylko ci, którzy są z Panem, udźwigną ciężar krzyża. Przybyłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nie zniechęcajcie się w obliczu trudności. Mój Pan was kocha i idzie z wami! Szukajcie Go zawsze w Eucharystii. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Odwróćcie się od świata i żyjcie w kierunku Raju, dla którego tylko wy zostaliście stworzeni. Po całym bólu Pan otrze wasze łzy i wszystko dobrze się dla was skończy. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 377 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.12.2022

Drogie dzieci, znam każdego z was po imieniu i będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Zegnijcie kolana w modlitwie. Zmierzacie w kierunku przyszłości pełnej płaczu i lamentu. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Nie wycofujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Posłuchajcie Mnie. Głoście wszystkim, że nie przybyłam z Nieba dla zabawy. Słuchajcie Głosu Pana i pozwólcie Mu przemienić wasze życie. W tych trudnych czasach szukajcie mocy w Ewangelii i w Eucharystii. Odwagi! Nic nie jest stracone. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 376 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.12.2022

Drogie dzieci, Bóg się spieszy. Co macie zrobić, nie odkładajcie na jutro. Ludzkość zmierza ku otchłani samozagłady, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Ci, którzy żyją oddaleni od Boga, będą żałować, ale dla wielu będzie już za późno. Kiedy Bóg przemawia, chce, aby go słuchano. Bądźcie posłuszni i dawajcie świadectwo swoim życiem, że należycie do Pana. Nie pozwólcie zwyciężyć demonowi. Pozostańcie z Panem, a zostaniecie hojnie wynagrodzeni. Naprzód w obronie prawdy! Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 375 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.12.2022

Drogie dzieci, milczenie sprawiedliwych umacnia wrogów Boga. Zmierzacie ku przyszłości pełnej bólu. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy możecie udźwignąć ciężar krzyża. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Kochajcie i brońcie prawdy. Potężna ręka Boga będzie działać na korzyść sprawiedliwych. Jestem waszą Matką i kocham was. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Znam wasze potrzeby i będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Wszystko, co jest fałszywe, upadnie na ziemię. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Naprzód! Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem i słuchajcie nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 374 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.12.2022

Drogie dzieci, jesteście z Pana i tylko Jego musicie naśladować i Jemu służyć. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Ludzkość podąża w kierunku wielkiej duchowej otchłani i nadszedł czas na wasz wielki powrót. Zmierzacie ku przyszłości wielkiej niezgody. Działanie diabła doprowadzi wiele Moich biednych dzieci do porzucenia prawdziwej wiary. Bądźcie czujni. Kochajcie Jezusa, bo On was kocha. Nie wycofujcie się. Nie jesteście sami. Jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Posłuchajcie Mnie. Nie lękajcie się. Będę modlić się za was do mojego Jezusa. Nawróćcie się i szukajcie Miłosierdzia mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie zapomnijcie: Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Naprzód w obronie prawdy! Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 373 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.12.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do świętości. Uciekajcie od grzechu i pojednajcie się z Moim Panem poprzez Sakrament Spowiedzi. Jestem Niepokalane Poczęcie. Podajcie mi ręce, a w wielkiej bitwie poprowadzę was do zwycięstwa. Nadchodzą trudne czasy i tylko ci, którzy kochają i bronią prawdy, uniosą ciężar krzyża. Ludzkość została skażona grzechem i potrzebuje uzdrowienia. Zwróćcie się do Miłosiernej Miłości Mojego Jezusa. Miłość jest silniejsza niż śmierć i potężniejsza niż grzech. Miłość. Miłość. Miłość. Miłość zwyciężyła na krzyżu. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 372 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.12.2022

Drogie dzieci, odwagi! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Mój Jezus zwyciężył świat. Zaufajcie Mu, a wszystko dobrze się dla was skończy. Dajcie z siebie wszystko w misji, którą Pan wam powierzył, a będziecie bogaci w wierze. To w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, że należycie do Jezusa. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości, ale nie jesteście sami. Cokolwiek się stanie, trwajcie w prawdzie. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Naprzód! Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 371 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.12.2022

Drogie dzieci, wrogowie zaproponują sojusz, jednak owoce tego sojuszu nie pochodzą od Boga. Prawda o moim Jezusie jest wieczna. Jego Obecność w Eucharystii jest prawdą niepodlegającą dyskusji. Cokolwiek się stanie, nie zbaczajcie ze ścieżki, którą wam wskazałam. Pozostańcie przy Jezusie i przy prawdziwym Magisterium Jego Kościoła. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 370 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.12.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i boleję z powodu tego, co was czeka. Brak miłości do prawdy spowoduje duchową śmierć wielu Moich biednych dzieci. Dym demona wdarł się do Świętej Świątyni Boga, a duchowa ślepota skaziła wielu konsekrowanych ludzi. Zwróćcie się do Jezusa. On jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Cokolwiek się stanie, nie zapomnijcie: Prawda jest zachowana w całości tylko w Kościele katolickim. Odwagi! Mój Jezus jest z wami. Szukajcie Go zawsze w Eucharystii, abyście pozostali wielcy w wierze. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Ci, którzy pozostaną wierni do końca, zostaną ogłoszeni przez Ojca Błogosławionymi. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 369 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.11.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby was zaprowadzić do Nieba. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Powiedzcie "nie" wszystkiemu, co oddala was od mojego Syna Jezusa i wszędzie nieście świadectwo waszej wiary. Podążacie w kierunku przyszłości poważnych konfliktów. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy możecie udźwignąć ciężar nadchodzących prób. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Uciekajcie od grzechu i przyjmijcie Łaskę Pana. Jeśli zdarzy wam się upaść, szukajcie siły w sakramencie spowiedzi i w Eucharystii. Radujcie się, albowiem wasze imiona są już zapisane w Niebie. Nie zapomnijcie: Po krzyżu przychodzi zwycięstwo. Mój Pan otrze wasze łzy i wszystko dobrze się dla was skończy. Zwycięstwo Boga nadejdzie dla Jego wybranych. Naprzód drogą, którą wam wskazałam. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 368 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.11.2022

Drogie dzieci, zaufajcie w pełni Mocy Mojego Syna Jezusa. On panuje nad wszystkim. Nie będzie porażki dla wybranych przez Pana. Kiedy poczujecie ciężar krzyża, wzywajcie Jezusa, a On da wam łaskę zwycięstwa. Nie zniechęcajcie się w obliczu trudności. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie osiągnąć świętość. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i nadszedł czas waszego powrotu. Zmierzacie ku przyszłości pełnej płaczu i lamentu. Będziecie prześladowani za umiłowanie i obronę prawdy, ale nie wycofujcie się. Kiedy wszystko wyda się stracone, Pan będzie działać na korzyść swojego ludu. Odwagi! W wielkiej ostatecznej bitwie Moi wyznawcy będą walczyć u boku dzielnych żołnierzy w sutannach i przyczynią się do Ostatecznego Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód! Cokolwiek się stanie, nie odwracajcie się od prawdy. Znam każdego z was po imieniu i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 367 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.11.2022

Drogie dzieci, jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Nie wycofujcie się. Mój Pan potrzebuje waszego publicznego i odważnego świadectwa. Zmierzacie ku przyszłości, w której wielu odrzuci prawdziwą wiarę. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą prześladowani i odrzuceni. Nie zniechęcajcie się. Ci, którzy pozostaną wierni, zostaną hojnie nagrodzeni. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy będziecie w stanie znieść ciężar prób, które nadejdą. Jestem waszą Matką i zawsze będę blisko was. Naprzód w obronie prawdy! Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 366 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.11.2022

Drogie dzieci, zaufajcie Panu. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Nie żyjcie z dala od drogi, którą wam wskazałam. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności, ale ci, którzy pozostaną wierni Mojemu Jezusowi, odniosą zwycięstwo. Zegnijcie kolana w modlitwie. Tylko dzięki sile modlitwy zrozumiecie Boże plany dla waszego życia. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Uciekajcie od ciemności diabla i szukajcie Światła Boga, abyście byli wielcy w wierze. Odwagi! Kiedy wszystko wyda się stracone, Potężna Ręka Boga będzie działać na korzyść sprawiedliwych. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 365 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.11.2022

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Wrogowie będą próbowali zgasić jasność prawdy, ale Bóg zwycięży. Wielkie będzie zamieszanie w Domu Bożym z winy tych, którzy odeszli od prawdziwej doktryny. Boleję nad tym, co was czeka. Nie wycofujcie się. Zwycięstwo Boga przyjdzie do sprawiedliwych. Odwagi! Kochajcie i brońcie prawdy. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Spowiedź, Eucharystia, Pismo Święte i Różaniec Święty: Oto broń do wielkiej walki. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zabrać was do Nieba. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Będę się za was modlić do mojego Jezusa. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 364 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.11.2022

Drogie dzieci, Mój Pan was kocha i na was czeka. Przyjmijcie swoją prawdziwą chrześcijańską rolę i wszędzie dawajcie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie ze świata. Ludzkość zostanie zwabiona ułatwieniami oferowanymi przez wrogów Boga i wiele z Moich biednych dzieci straci prawdziwą wiarę. Nie szukajcie chwały świata. Waszym celem zawsze musi być Niebo. Pozostańcie wytrwale na ścieżce, którą wam wskazałam, a będziecie mogli przyczynić się do Ostatecznego Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Odwagi! Nie oddalajcie się od modlitwy. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 363 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.11.2022

Drogie dzieci, nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Nie stójcie bezczynnie. Oto nadszedł odpowiedni czas na wasz powrót. Przyjdą dni, kiedy prawda będzie obecna w niewielu miejscach, a wiele Moich biednych dzieci przyjmie fałszywe doktryny. Boleję nad tym, co was czeka. Zostańcie z Jezusem. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy ludzkość odnajdzie pokój. Odwróćcie się od wszystkiego, co jest sprzeczne z naukami prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Kochajcie i brońcie prawdy. Naprzód bez strachu! Kto jest z Panem, ten nigdy nie zazna ciężaru porażki. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 362 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.11.2022

Drogie dzieci, droga do świętości jest pełna przeszkód, ale nie wycofujcie się. Nie jesteście sami. Kocham was i zawsze będę z wami. Radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Nie zniechęcajcie się! Kiedy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa. W Nim jest wasze zwycięstwo. Zaufajcie Temu, który was kocha i zna was po imieniu. Zmierzacie ku przyszłości gorszej niż w czasie potopu. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha bólu, ponieważ ludzie oddalili się od Stwórcy. Nie bądźcie niewolnikami diabła. Skarb wolności, którym obdarzył was Pan, nie może odwrócić was od drogi zbawienia. Szukajcie mocy w Ewangelii iw Eucharystii. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie wraz z Ostatecznym Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 361 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.11.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i będę się za was modlić do mojego Jezusa. Mój Pan wybawi swój lud. Odwagi! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Kochajcie prawdę, a będziecie wielcy w wierze. Nie trwajcie w grzechu. Pokutujcie i zwróćcie się do Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Ludzkość zmierza w kierunku duchowej otchłani. Bądźcie ostrożni! Należycie do Pana i tylko Jego musicie naśladować i jemu służyć. Przed wami jeszcze wiele lat ciężkich prób. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was drogą świętości. Nadejdzie dzień, kiedy obrońcy prawdy wypiją z gorzkiego kielicha porzucenia, ale nie cofną się. Kto jest z Panem, nigdy nie zazna ciężaru porażki. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 360 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.11.2022

Drogie dzieci, otwórzcie serca na Wezwanie Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie żyjcie z dala od Jego Łaski. Żyjecie w czasach smutku. Zegnijcie kolana w modlitwie. Tylko dzięki sile modlitwy będziecie mogli udźwignąć ciężar nadchodzących prób. Słuchajcie Jezusa. On jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Fałszywi nauczyciele będą działać i powodować wielkie duchowe spustoszenie w Domu Bożym. Pozostańcie z Jezusem i naukami prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Bądźcie uważni! Wrogowie Boga będą blisko was, ale możecie ich pokonać prawdą. Odwagi! Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 359 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.11.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się. Z winy złych pasterzy wiele Moich biednych dzieci odwróci się od prawdy. Prawdziwa doktryna zostanie wzgardzona, a to, co fałszywe będzie się szerzyć w Domu Bożym. Otwórzcie swoje serca na Światło Boga. Tylko poprzez miłość do prawdy można osiągnąć zwycięstwo. Uciekajcie od sideł demona, który oferuje wam szerokie wrota. Zawsze wybierajcie wąskie drzwi. Cokolwiek się stanie, stójcie mocno na drodze, którą wam wskazałam. Znam wasze potrzeby i będę się modliła za was do Mojego Jezusa. Odwagi! Wszystko, co zapowiedziałam w przeszłości, spełni się. Dalej bez strachu! Zawsze będę przy was, chociaż Mnie nie widzicie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 358 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.11.2022

Drogie dzieci: Modlitwa, spowiedź i Eucharystia. Oto broń, którą wam ofiaruję, abyście mogli pokonać grzech. Uciekajcie od grzechu i szukajcie Miłosierdzia Mojego Syna Jezusa. To w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, że należycie do Jezusa. Zmierzacie w kierunku przyszłości, w której dusze zostaną skażone, bo w niewielu miejscach będzie można usłyszeć o grzechu. Wielka liczba dusz będzie strącać się do piekła z powodu braku miłości do prawdy. Nauki prawdziwego Magisterium Kościoła zostaną przyjęte tylko przez Moich prawdziwych wyznawców. Boleję nad tym, co was czeka. Módlcie się dużo. Módl się za dusze w czyśćcu. Wielkie jest cierpienie tych, którzy przechodzą przez czyściec. Szukajcie Nieba. We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Dalej bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 357 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Święto Wszystkich Świętych, przekazane 01.11.2022

Drogie dzieci, Bóg jest Panem waszego życia. Zaufajcie Mu, a zwyciężycie. Powiedzcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadszedł czas wielkiego powrotu. Nie stójcie z założonymi rekami. Głoście Jezusa wszystkim, którzy są oddaleni. Kochajcie i brońcie prawdy. Milczenie sprawiedliwych umacnia wrogów Boga. Żyjecie w czasie Wielkiego Ucisku i tylko ci, którzy kroczą ścieżką prawdy, pozostaną mocni w wierze. Jestem waszą Matką i chcę widzieć was szczęśliwymi tu na ziemi, a później ze Mną w Niebie. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem i brońcie nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Rozproszcie ciemność błędu światłem prawdy. Zmierzacie ku przyszłości, w której prawda będzie ignorowana przez wiele osób konsekrowanych. Duchowa ślepota rozprzestrzeni się wszędzie. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 356 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.10.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nadejdą trudne czasy i tylko siłą modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Ludzkość odwróciła się od Boga i zmierza w kierunku wielkiej otchłani. Zawróćcie szybko. Bóg pragnie was zbawić. Nie żyjcie z dala od Jego Łaski. Pokutujcie szczerze. Nawrócenie jest pierwszym krokiem, jaki musicie zrobić w dążeniu do świętości. Nie pozwólcie, aby dym diabła uniemożliwił wam dostrzeżenie prawdy. Kocham was i cierpię z powodu tego, co was czeka. Bądźcie wierni Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Odwagi! Zawsze będę przy was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 355 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.10.2022

Drogie dzieci, nie pozwólcie, by zgasł w was płomień wiary. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie podążać i jemu służyć. Zmierzacie w kierunku bolesnej przyszłości. Ludzkość odwróciła się od Stwórcy i będzie piła z gorzkiego kielicha cierpienia. Przekażcie wszystkim, że oto jest czas łaski. Nie żyjcie w stanie stagnacji. Bóg się spieszy. Bądźcie uważni. Tylko dzięki sile modlitwy możecie udźwignąć ciężar nadchodzących prób. Szukajcie mocy w Ewangelii i w Eucharystii. Mój Jezus kocha was i czeka na was z otwartymi ramionami. Kochajcie i brońcie prawdy. Cokolwiek się wydarzy, nie traćcie nadziei! Bóg jest bardzo blisko was. Nie poddawajcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 354 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.10.2022

Drogie dzieci, otwórzcie swoje serca na Miłość Boga i wszędzie dawajcie świadectwo swojej wiary. Żyjecie w czasach gorszych niż czasy potopu, ale nadszedł czas na wasz powrót. Oddalcie się od grzechu i pojednajcie się z Panem przez Sakrament Spowiedzi. Bóg się spieszy. Zadbajcie o swoje życie duchowe. Przyjmijcie Ewangelię i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nie zniechęcajcie się. Wierny sługa będzie działał i przyczyniał się do zbawienia Kościoła. Bądźcie uważni. Kochajcie i brońcie prawdy. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 353 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.10.2022

Drogie dzieci, kochajcie Pana, bo On kocha was. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy. Zawsze miłujcie. Miłość jest dobra dla waszej duszy. Żyjecie w czasach wielkiego duchowego zamętu. Cokolwiek się stanie, nie oddalajcie się od prawdy. Będziecie jeszcze widzieć okropności na ziemi, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, otrzymają Nagrodę Pana. Mój Pan przygotował dla was to, czego oczy ludzkie nigdy nie widziały. Szczęście wieczne będzie nagrodą sprawiedliwych. Nie żyjcie oddaleni od Jezusa. Nie straćcie Nieba. Nadal będziecie mieli długie lata ciężkich prób. Nie wycofujcie się. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie wraz z Ostatecznym Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 352 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.10.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Bądźcie uważni, aby nie dać się oszukać. Szukajcie Światła Pana, bo tylko w ten sposób możecie rozproszyć wszelką duchową ślepotę. Żyjecie w czasie wielkiej duchowej bitwy i tylko ci, którzy są niewzruszeni w modlitwie, poniosą ciężar prób, które nadejdą. Ludzkość zmierza w kierunku bolesnej przyszłości. To, co jest fałszywe, zostanie przyjęte jako prawda, a ci, którzy kochają prawdę i bronią jej, zostaną odrzuceni. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Modlitwa, Spowiedź, Eucharystia i Pismo Święte. Oto broń do waszej wielkiej duchowej walki. Odwagi! Nie wycofujcie się. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)