Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2018 2021 2022
5 341 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.09.2022

Drogie dzieci, odwagi! Kiedy wszystko wydaje się stracone, Zwycięstwo Boga przyjdzie do sprawiedliwych. Nadejdą trudne czasy i tylko dzięki sile modlitwy możecie pozostać na ścieżce prawdy. Nie krzyżujcie rąk. Fałszywe doktryny skażą dużą liczbę osób konsekrowanych, a to, co fałszywe, zostanie przyjęte wszędzie. Nie pozwólcie, aby płomień wiary zgasł w was. Należycie do Pana i musicie podążać tylko za Nim i tylko Jemu służyć. Szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Znam każdego z was po imieniu i będę się modliła za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 340 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.09.2022

Drogie dzieci, zwróćcie się do Pana, który was kocha i zna was po imieniu. Nie zapomnijcie: Sędzia Sprawiedliwy poprosi was o rozliczenie ze wszystkiego, co robicie w tym życiu. Zegnijcie kolana w modlitwie. Przyszedłem z Nieba, aby wam pomóc, ale nie możecie żyć zasiedziali w grzechu. Ludzkość zmierza ku otchłani samozagłady, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Bądźcie wierni Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Módlcie się wiele za Kościół Mojego Jezusa. Nadejdą ciężkie czasy dla sprawiedliwych. Ujrzycie przerażające rzeczy w Domu Bożym. Obrońcy prawdy wypiją gorzki kielich cierpienia, ale Pan ocali swój lud. Nie zniechęcajcie się. Naprzód w prawdzie! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 339 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.09.2022

Drogie dzieci, podajcie Mi swoje ręce, a Ja poprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Proszę was, byście dalej się modlili. Tylko mocą modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oddzieliły was od prawdy. Żyjecie w czasach Wielkiego Ucisku, ale Ja zawsze będę u waszego boku. Ludzkość kroczy ślepa duchowo i nadszedł czas, abyście otworzyli się na Światło Pana. Tylko w świetle prawdy możecie kroczyć drogą świętości i osiągnąć doskonałość. Posłuchajcie Mnie. Wilki przebrane za owce posuwają się naprzód z trującym projektem zniszczenia prawdziwego Kościoła. Nie wycofujcie się. Prawdziwy Kościół Mojego Jezusa nigdy nie zostanie zniszczony. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 338 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.09.2022

Drogie dzieci, żyjecie w czasie wielkiej duchowej walki. Diabeł działa, aby oddalić was od prawdy i doprowadzić was do ciemności grzechu. Bądźcie uważni. Mój Jezus wiele od was oczekuje. Dajcie z siebie wszystko w misji, którą powierzył wam Pan, a wszystko dobrze się dla was skończy. Nadejdą dni, kiedy wiara będzie obecna w nielicznych sercach. Słuchajcie mnie. Walczcie z wrogiem. Będę u waszego boku. Kiedy odczujecie ciężar krzyża, wezwijcie Jezusa, a On będzie waszą pomocą. Prawdziwy Kościół Mojego Jezusa będzie prześladowany i wyśmiewany. Ci, którzy kochają prawdę, zostaną osądzeni i potępieni, ale nie wycofujcie się. Zwycięstwo zawsze będzie należało do Mojego Jezusa i Jego wybranych. Naprzód bez strachu! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 337 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.09.2022

Drogie dzieci, należycie do Pana i tylko Jego musicie naśladować i tylko Jemu służyć. Bądźcie z Panem w swoich słowach i czynach. Nie pozwólcie, aby rzeczy tego świata oddzieliły was od Mojego Jezusa. Ludzkość jest chora z powodu grzechu i potrzebuje uzdrowienia. Pokutujcie. Zbliżcie się do konfesjonału, bo tylko w ten sposób możecie uzyskać Miłosierdzie. Ten, kto sprzeciwia się Chrystusowi, podejmie działania i spowoduje cierpienie i śmierć. Ci, którzy kochają prawdę i bronią jej, będą dźwigać ciężki krzyż, ale na końcu Zwycięstwo Boga przyjdzie do Jego Wybranych. Przyjmijcie Moje Wezwania i dajcie z odwagą świadectwo Ewangelii Mojego Jezusa. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 336 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.09.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Proszę was, abyście byli wierni Mojemu Synowi Jezusowi, bo tylko w ten sposób możecie osiągnąć zbawienie. Uciekajcie od grzechu i wróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Mój Jezus was potrzebuje. Słuchajcie Go. Bądźcie cisi i pokorni sercem, a będziecie w stanie zrozumieć Boży Plan dla swojego życia. Zmierzacie ku przyszłości, w której wielu będzie chodzić jak ślepi prowadzący innych ślepych. Wielu gorliwych w wierze zostanie skażonych i podąży drogą przeciwną prawdzie. Nie zapominajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 335 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.09.2022

Drogie dzieci, mój Pan wiele od was oczekuje. Nie pozostawajcie w miejscu. To jest odpowiedni moment na wasz powrót. Co musicie zrobić, nie odkładajcie na jutro. Bóg się spieszy. Proszę was, abyście najpierw szukali spraw Nieba. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości i tylko ci, którzy kochają prawdę i bronią jej, odniosą zwycięstwo. Swąd diabła rozprzestrzeni się wszędzie i wielkie będzie skażenie wielu osób konsekrowanych. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nie zapomnijcie: w rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu umiłowanie prawdy. Nadal będziecie mieli długie lata ciężkich prób, ale nie zniechęcajcie się. Jestem waszą Matką i będę u waszego boku. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 334 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.09.2022

Drogie dzieci, nie lękajcie się. Mój Jezus jest z wami, choć Go nie widzicie. Proszę was, byście byli wierni Moim Wezwaniom, bo chcę was prowadzić do świętości. Żyjecie w czasie gorszym niż czas potopu. Mój Pan czeka na was. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Wielki statek zostanie zawrócony z bezpiecznej przystani, ale ci, którzy pozostaną wierni lekcjom z przeszłości, zostaną uratowani i nie zginą. Odwagi! Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Co musicie zrobić, nie odkładajcie na jutro. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 333 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.09.2022

Drogie dzieci, wrogowie będą walczyć przeciwko wybranym przez Boga, ale zwycięstwo odniosą ci, którzy kochają prawdę i bronią jej. Zdrajcy wiary posuną się naprzód, ale zostaną pokonani przez wierność dzielnych żołnierzy w sutannach. Nie zniechęcajcie się. Jestem waszą Matką i kocham was. Kiedy odczujecie ciężar krzyża, zawołajcie do Jezusa. W Nim jest wasze zwycięstwo. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 332 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.09.2022

Drogie dzieci, kocham was takimi, jakimi jesteście, i proszę was, abyście wszędzie starali się świadczyć o Moim Synu Jezusie. Ludzkość odwróciła się od Stwórcy, a Moje biedne dzieci chodzą jak ślepi prowadzący innych ślepych. Wróćcie do Jezusa i przyjmijcie światło prawdy. Nie oddalajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście daleko, stajecie się celem diabła. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie podążać i tylko Jemu służyć. Żyjecie w czasie wielkiej duchowej bitwy. Spowiedź, Eucharystia, Różaniec Święty, Pismo Święte i wierność prawdziwemu Magisterium Kościoła: oto oręż do wielkiej walki. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prób. Ci, którzy kochają prawdę, będą prześladowani i postawieni przed sądami. Wciąż będziecie widzieć przerażające rzeczy na ziemi. Nie wycofujcie się. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem. Nie zapominajcie: w Bogu nie ma półprawdy. Naprzód ścieżką, którą wam pokazałam! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 331 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.09.2022

Drogie dzieci, ludzkość zmierza do otchłani duchowej i niewielu pozostanie mocnych w wierze. W Bogu nie ma półprawdy. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko wtedy możecie znieść ciężar prób, które nadejdą. Bądźcie uczciwi w swoich działaniach. Niebo jest tylko dla sprawiedliwych. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Słuchajcie mnie. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 330 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.08.2022

Drogie dzieci, wasze zwycięstwo jest w Panu. Nie oddalajcie się od Niego. Zmierzacie w przyszłość gęstej duchowej ciemności. Brak miłości do prawdy spowoduje duchową śmierć wielu Moich biednych dzieci. Wiele osób konsekrowanych podąży w kierunku przeciwnym prawdzie, a ból będzie wielki dla sprawiedliwych. Wrogowie planują działania, które spowodują, że wielu żarliwych w wierze stanie się obojętnymi. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem i nie oddalajcie się od nauczania prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Podajcie Mi swoje ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Nie zapominajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 329 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.08.2022

Drogie dzieci, Judasz zdradza Judasza. Zamieszanie rozprzestrzeni się daleko i szeroko. Módlcie się za Kościół Mojego Jezusa i nie odchodźcie od prawdy. Droga do świętości jest pełna przeszkód, ale kto idzie z Jezusem, nigdy nie zostanie pokonany. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem i przyjmijcie nauczanie prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Odwagi! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 328 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.08.2022

Drogie dzieci, szukajcie Pana. Ona was kocha i czeka na was z Otwartymi Ramionami. Żyjecie w czasach wielkich ucisków, ale najgorsze dopiero nadejdzie. Dbajcie o swoje życie duchowe i nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Bóg się spieszy i to jest odpowiedni czas na wasz powrót. Nie krzyżujcie rąk. Ludzkość zmierza ku duchowej otchłani, bo ludzie odwrócili się od prawdy. Bądźcie ostrożni. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Nie odchodźcie od nauczania prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. W Bogu nie ma półprawdy. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 327 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.08.2022

Drogie dzieci, odwagi! Mój Jezus jest u waszego boku. Nie wycofujcie się! Zwyciężył świat i nigdy was nie opuści. Zaufajcie Temu, który widzi to, co ukryte, i zna was po imieniu. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary żywym. Kochajcie i brońcie prawdy. Żyjecie w czasie wielkiego duchowego zamieszania, ale ci, którzy są z Panem, zwyciężą. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Zwycięstwo Boga przyjdzie do sprawiedliwych. Będziecie mieli jeszcze długie lata ciężkich prób, ale po całym bólu zobaczycie Ostateczny Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Pan otrze wasze łzy, a sprawiedliwi zostaną nagrodzeni za wierność. Naprzód! Co musicie zrobić, nie odkładajcie na jutro. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 326 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.08.2022

Drogie dzieci, kochajcie i brońcie prawdy. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności. Ludzie przyjmą to, co fałszywe, i niewielu pozostanie mocnych w wierze. Pokutujcie i służcie Panu z radością. Wasza nagroda przyjdzie od Pana. Bądźcie wierni Ewangelii Mojego Jezusa i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, ponieważ ludzie odwrócili się od prawdy. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary żywym i starali się naśladować we wszystkim Mojego Syna Jezusa. Nie zapomnijcie: to w tym życiu, a nie w innym, musicie dać świadectwo swojej wierze. Poświęć część swojego czasu na modlitwę. Tylko mocą modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Naprzód bez strachu! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 325 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.08.2022

Drogie dzieci, odsuńcie się od świata i żyjcie w obliczu Raju, dla którego zostaliście niepowtarzalnie stworzeni. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy możecie znieść ciężar nadchodzących prób. To jest odpowiedni czas na wasze nawrócenie. Mój Pan kocha was i czeka na was z Otwartymi Ramionami. Doceńcie Skarby Boga, które są w was. Bądźcie uważni, aby nie dać się oszukać. Zmierzacie w przyszłość, w której wielu będzie szukało tego, co łatwe. Zaproponują wam szerokie drzwi i wiele dusz zostanie straconych. Cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Co musicie zrobić, nie odkładajcie na jutro. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 324 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.08.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką wziętą do Nieba Ciałem i Duszą. Proszę was, abyście żyli z dala od grzechu i starali się wszędzie naśladować Mojego Syna Jezusa. Kocham was i wstawiam się za wami. Szukajcie Nieba. Mój Jezus zachował dla was to, czego ludzkie oczy nigdy nie widziały. Nie możecie sobie wyobrazić szczęścia, którego sprawiedliwi doświadczają w wieczności. Zadbajcie o swoje życie duchowe. Chcę, abyście byli szczęśliwi teraz na ziemi, a później ze Mną w Niebie. Zegnijcie kolana w modlitwie. Działanie wroga Boga oddali wiele Moich biednych dzieci od drogi zbawienia. Dogmaty zostaną odrzucone, a zamieszanie rozprzestrzeni się wszędzie. Nie pozwólcie nikomu ani niczemu oddalić was od prawdy. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Odwagi! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 323 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.08.2022

Drogie dzieci, w Bogu nie ma półprawdy. Mój Jezus wzywa was do dawania świadectwa własnym życiem o Jego Ewangelii i nauczaniu Jego Kościoła. Żyjecie w czasach gorszych niż czasy potopu i nadszedł czas waszego powrotu do Pana. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Tylko siłą modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Modlitwa szczera i doskonała zaprowadzi was do Mojego Syna Jezusa. Zmierzacie w kierunku bolesnej przyszłości. Ci, którzy kochają prawdę i bronią jej, wypiją gorzki kielich bólu. Wielkie prześladowania skłonią wiele osób konsekrowanych do poddania się. Nie wycofujcie się. Mój Jezus będzie z wami. Szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Zawsze będę u waszego boku, nawet jeśli Mnie nie widzicie. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa w sakramencie spowiedzi. Odwagi! Bądźcie cisi i pokorni sercem, a wszystko dobrze się wam ułoży. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 322 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.08.2022

Drogie dzieci, kochajcie prawdę i brońcie jej. Dym demona spowoduje wszędzie wielką duchową ślepotę i wielu opuści prawdziwy Kościół. Wy należycie do Pana, a On czeka na was z Otwartymi Ramionami. Pozostańcie z Jezusem. W Nim jest wasze zbawienie. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa, bo tylko w ten sposób możecie świadczyć o swojej wierze. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni lekcjom z przeszłości. Tam, gdzie nie ma pełnej prawdy, nie ma Obecności Boga. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 321 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.08.2022

Drogie dzieci, nie szukajcie zaszczytów tego świata. Wszystko przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna! Nie pozwólcie, aby demon zniewolił was i oddalił od Mojego Syna Jezusa. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Słuchajcie uważnie tego, co mówię, a będziecie wielcy w wierze. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Boga dla swojego życia. Zegnijcie kolana w modlitwie za Kościół Mojego Jezusa! Wrogowie Boga będą działać i spowodują wielki podział wśród Moich biednych dzieci. Nie oddalajcie się od prawdy. To jest odpowiedni czas na wasz powrót. Nie zapominajcie: Sprawiedliwy Sędzia poprosi was o rozliczenie ze wszystkiego, co robicie w tym życiu. Bądźcie mężczyznami i kobietami wiary. Ci, którzy pozostaną wierni do końca, zostaną zbawieni. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 320 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.08.2022

Drogie dzieci, odwróćcie się od grzechu i żyjcie zgodnie z Wolą Pana. Nie odwracajcie się od Światła Boga. Wrogowie podejmą działania, by trzymać was z dala od prawdy. Bądźcie uważni! Kiedy jesteście daleko od modlitwy, stajecie się celem wroga Boga. Mój Jezus was kocha i czeka na was z Otwartymi Ramionami. Zbliżcie się do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Doceńcie Skarby Boga, które są w was. Nie traćcie nadziei! Nadejdą trudne czasy, a mężczyzn i kobiet wiary spotka wielkie cierpienie. Naprzód bez strachu! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 319 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.08.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Wielkie lekcje z przeszłości zostaną porzucone, a to, co jest fałszywe, zostanie przyjęte jako prawda. To jest Czas Boleści dla mężczyzn i kobiet wiary. Nie pozwólcie demonowi wygrać. W Bogu nie ma półprawdy. Głoście Jezusa i Jego Ewangelię tym, którzy żyją w duchowej ślepocie. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Cokolwiek się stanie, pozostańcie w prawdzie. Słuchajcie nauczania prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa i trzymajcie się z daleka od nowości demona. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie iść i Jemu służyć. Odwagi! Niebo zawsze musi być waszym celem. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 318 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.07.2022

Drogie dzieci, jesteście umiłowani jeden po drugim przez Ojca, w Synu, poprzez Ducha Świętego. Bądźcie uczciwi. Dajcie z siebie wszystko w misji, którą powierzył wam Pan, a zostaniecie hojnie wynagrodzeni. Nie chcę was zmuszać, bo macie wolność. Skierujcie Moje Wezwania do wszystkich, którzy są daleko od Pana. On was kocha i czeka na was z Otwartymi Ramionami. Jestem waszą Matką i kocham was. Nie traćcie nadziei! Kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Powiedzcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest czas łaski. Nadejdzie dzień, w którym wielu będzie żałować życia bez Łaski Bożej, ale będzie późno! Módlcie się wiele przed krzyżem. Kościół Mojego Jezusa będzie prześladowany i przyprowadzony na Kalwarię. Wielu wiernych duchownych zostanie wyrzuconych, a inni zostaną uciszeni. Po całym ucisku nastąpi Zwycięstwo Boga, a sprawiedliwi zaznają wielkiej radości. Nie wycofujcie się! Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 317 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.07.2022

Drogie dzieci, ludzkość kroczy w duchowej ciemności, ponieważ ludzie odrzucili Światło Pana. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary żywym. Nie pozwólcie, aby cokolwiek oddzieliło was od Mojego Jezusa. Uciekajcie od grzechu i służcie Panu z wiernością. Zmierzacie w kierunku bolesnej przyszłości. Nadejdą dni, w których będziecie szukać Drogocennego Pokarmu, ale go nie znajdziecie. Kościół Mojego Jezusa z powrotem będzie takim, jakim Jezus powierzył go Piotrowi. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus nigdy was nie opuści. Kiedy wszystko wydaje się stracone, nadejdzie dla was Zwycięstwo Boga. Odwagi! W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu umiłowanie prawdy. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Kocham was i będę się modliła za was do Mojego Jezusa. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 316 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.07.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Nadal będziecie widzieć okropności z winy złych pasterzy, ale wy nie wycofujcie się. Nie odwracajcie się od Mojego Jezusa i nauczania Jego Kościoła. Jak już powiedziałam w przeszłości, prawda jest zachowana w całości tylko w Kościele katolickim. Nie pozwólcie, aby bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań grzechu. Wy należycie do Pana i tylko Jego musicie naśladować i tylko Jemu służyć. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa przez Sakrament Spowiedzi. Nadejdą trudne czasy. Szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Uważajcie: w Bogu nie ma półprawdy. Naprzód bez lęku! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 315 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.07.2022

Drogie dzieci, jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Wasza dusza jest cenna dla Pana. Dbajcie o swoje życie duchowe, bo tylko w ten sposób będziecie wielcy w Oczach Boga. Ludzkość stała się duchowo biedna, bo stworzenie jest cenione bardziej niż Stwórca. Jestem waszą Matką i cierpię z powodu tego, co na was przychodzi. Zegnijcie kolana w modlitwie. Siła modlitwy zaprowadzi was do Mojego Syna Jezusa. Wy wkraczacie w przyszłość wielkich zmagań. Brak miłości do prawdy spowoduje wielką duchową ślepotę u wielu osób konsekrowanych. Ciemność fałszywych doktryn rozprzestrzeni się wszędzie, a ból będzie wielki dla sprawiedliwych. Pokutujcie i zwróćcie się do Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Wy miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Jutro będzie lepsze dla mężczyzn i kobiet wiary. Nie wycofujcie się. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 314 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.07.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do bezpiecznej przystani wiary. Wy bądźcie cisi i pokornego serca. Nie odwracajcie się od prawdy, bo tylko prawda zaprowadzi was do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Ludzkość zmierza ku otchłani samozagłady, którą ludzie przygotowali własnymi rękami. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie zrozumieć Boskie Zamysły dla swojego życia. Posłuchajcie Mnie. Macie wolność, ale najlepiej jest pełnić Wolę Boga. Posłuchajcie Jezusa. Tylko w Nim znajdziecie swoje prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Wrogowie Boga będą działać, aby odsunąć was od prawdy. Cokolwiek się stanie, wy pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Podajcie Mi swoje ręce, a poprowadzę was bezpieczną ścieżką. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 313 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.07.2022

Drogie dzieci, walczcie przede wszystkim o zbawienie dusz. Wy jesteście cenni dla Pana, a On chce was zbawić. Nie przejmujcie się zbytnio dobrami materialnymi. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Wy nie zapominajcie: Mój Jezus poprosi was o zdanie sprawy ze wszystkiego, co robicie w tym życiu. Zawsze pamiętajcie: we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. Nadal będziecie widzieć okropności na ziemi, ale ten, kto jest z Panem, zwycięży. Żyjecie w czasach wielkiej duchowej ślepoty. Demonowi udało się skazić wiele Moich biednych dzieci, a one idą w bagno fałszywych doktryn. Uważajcie, aby nie dać się zwieść. W Bogu nie ma półprawdy. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 312 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.07.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Podajcie Mi swoje ręce, a zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Wy nie odwracajcie się od Jezusa. On was kocha i czeka na was z Otwartymi Ramionami. Ten, kto sprzeciwia się Chrystusowi, podejmie działanie i spowoduje wielkie zamieszanie. Wielu straci prawdziwą wiarę. Żyjcie Ewangelią i dajcie świadectwo o niej. Nie milczcie. Mój Jezus was potrzebuje. Nie wycofujcie się. Co macie zrobić, nie zostawiajcie na jutro. Nie zapominajcie: kocham was i zawsze będę z wami. Sprawiedliwi nie doświadczą porażki. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 311 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.07.2022

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby poprowadzić was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Nie żyjcie z dala od Pana. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary żywym i starali się wszędzie dać świadectwo Ewangelii Mojego Jezusa. Zmierzacie w kierunku przyszłości pełnej bólu, a Moje biedne dzieci będą chodzić jak ślepy prowadzący ślepego. Brak miłości do prawdy doprowadzi do śmierci wielu Moich biednych dzieci. Bądźcie wierni Jezusowi. Posłuchajcie Mnie. Ci, którzy przyjmują Moje Wezwania, nie doświadczą śmierci wiecznej. Nie zniechęcajcie się. Zawsze będę u waszego boku, choć Mnie nie widzicie. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 310 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.07.2022

Drogie dzieci, nasienie zła rozprzestrzeni się wszędzie, ale wy możecie utrudniać działanie wrogów prawdą nauczaną przez Mojego Syna Jezusa i głoszoną przez Jego prawdziwy Kościół. Módlcie się. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Nie pozwólcie, aby wrogowie zwyciężyli. Jesteście ważni dla realizacji Moich planów. Dajcie z siebie wszystko, a zostaniecie hojnie nagrodzeni. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Bądźcie ulegli i słuchajcie Mnie. Macie wolność, ale nie pozwólcie, aby wasza wolność odwiodła was z drogi zbawienia. Naprzód dalej drogą, którą wam wskazałam. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 309 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.07.2022

Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby demon ukradł wam pokój. Należycie do Pana i jedynie za Nim musicie iść i Jemu służyć. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Zmierzacie ku przyszłości pełnej prób i tylko ci, którzy się modlą, będą nieść ciężar krzyża. Odwagi! Podajcie Mi swoje ręce, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Wielki kryzys wiary odwiedzie Moje biedne dzieci z drogi prawdy. Nie wycofujcie się. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Kocham was i chcę was widzieć szczęśliwymi tutaj na ziemi, a później ze Mną w Niebie. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zjednoczyć was tutaj na nowo jeszcze jeden raz. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)