ŽURNI APELI

Draga djeco, u krilu Crkve proširit će se pomutnja, a bol pravednih bit će velika. Lažne će ideologije biti prihvaćene, a mnoštvo posvećenih koračat će kao slijepi koji vode slijepe. Doći će dan kada će majka tražiti sina, i pošto prođe pored njega, neće ga prepoznati. Đavlov dim proširit će se posvuda. Molite se. Ja sam vaša Žalosna Majka i patim zbog onoga što vas očekuje. Što god se dogodilo, ostanite s Isusom i prihvatite nauk istinskig Učiteljstva Njegove Crkve. Naprijed u obranu istine! Ovo je poruka koju vam danas prenosim u ime Presvetog Trojstva. Hvala vam što ste Mi dopustili da vas ponovno okupim ovdje. Blagoslivljam vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ostanite u miru.


Clique e leia:

hrvatski (Hrvatska)
2021 2022 2023


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


ŽURNI APELI - Facebook

ŽURNI APELI

Gospe Kraljice mira
Anguera, Bahia, Brasil
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)