Participe:  Palestra em Goiânia / GO dia 04.11.2019       ‹         Palestra em Brasília / DF dia 05.11.2019       ‹         Palestra em Juiz de Fora, MG dia 11.11.2019       ‹         Palestra no Rio de Janeiro / RJ dia 12.11.2019       ‹         Oitavo Encontro Nacional do Exército de Nossa Senhora de Anguera - ENSA dia 30.11.2019       ‹        

čeština (Česká republika)
1987 2015


4 236 – Poselství Naší Paní Královny Míru, přenášena v 12.12.2015

Drahé dĕti, vyviňte veliké úsilí, abyste žili v Milosti Pána. On vás chce spasit, vy nemůžete žít a být od Něho odděleni. Otevřete vaše srdce a přijmĕte za svůj váš úkol křesťana. Lidstvo se stalo duchovně slepým a mé ubohé dĕti bloudí stále dál a dál od Cesty Spásy. Modlete se. Pouze sílou modlitby můžete dojít obrácení srdce. Odtrhnĕte se od zla. Zavřete oči před snadnými svody světa. Patříte Pánu a On je ten Jediný koho byste mĕli následovat a komu sloužit. Já přišla z Nebe, abych vás odvedla do Nebe. Vyslyšte mě. Míříte ke smutné budoucnosti. Velká soužení jsou před vámi a pouze věrní budou schopni snášet tíhu Kříže. Trpím tím co na vás přichází. Hledejte sílu ve Svátosti Oltářní. Vraťte se k Jedinému, kdo je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtější Trojice. Děkuji vám, že jste mnĕ dnes opět dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 234 – Poselství Naší Paní Královny Míru, v Angueře, Bahia, Brazílie, přenášena v 08.12.2015

Drahé dĕti, zanechte hříchu jednou provždy, neboť jen takto můžete dosáhnout pravého obrácení srdce a obdržet Milosrdenství mého Syna Ježíše. Dovolte Ježíšovi vás najít. Neprchejte před Ním. Otevřte své srdce a naslouchejte hlasu Ježíše. Kajícímu hříšníkovi On říká: "Jdi v plné nadĕji a více nehřeš". Odevzdal se každému z vás s láskou. Jeho Obĕť vám otevřela Nebe. Nežijte ve hříchu. Obraťte ihned své srdce. Žijete v dobĕ velikého duchovního zmatku. Stůjte při Ježíši a nenechejte se odradit. Zanechejte stesku po vaší hříšné minulosti. Kdokoli se setkal s Ježíšem by ho mĕl manifestovat tĕm, kteří žijí od Nĕho oddĕleni. Svým příkladem a slovy dokažte všem, že vĕci svĕta nejsou pro vás. Prosím vás, abyste žili mými výzvami. Hledejte sílu ve SVÁTOSTI ZPOVĔDI a ve SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. Vaše vítĕzství je ve jménu Pána. Máte ještĕ před sebou dlouhé roky tĕžkého zkoušení. Přichází ten den, kdy věrní budou pronásledováni a usmrceni; ti však, kteří zachovají věrnost, obdrží odmĕnou Nebe. Jděte stále vpřed. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtĕjší Trojice. Dĕkuji vám, že jste mnĕ opĕt dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 233 – Poselství Naší Paní, v Anguery, přenášena v 05.12.2015

Drahé děti, jsem vaše Matka a přišla jsem k vám z Nebes, abych vás vedla k svatosti. Nedovolte hříchu, aby vás znečistil. Jste Pána. Navraťte se k Němu a budete bohatí vírou. Vyzývám vás, abyste otevřeli srdce Boží Milosti. Buďte pokorného a skromného srdce. V této době zintenzívněte vaše modlitby. Otevřete svá srdce bratrské lásce k bližnímu. Pomáhejte všem kdo nic nemají, jen tak pocítíte přítomnost Ježíše ve vašem životě. Můj Ježíš vás miluje a volá vás. Nesetrvávejte nehybní v hříchu. Nenechejte se odradit těžkostmi. Po strastech nadejde veliká radost pro spravedlivé. Konečný triumf Neposkvrněného Srdce přinese lidstvu mír. Modlete se. Neodbočujte z cesty, kterou jsem vám ukázala. Jsem šťastná, že jsem zde. Budu Ježíše za vás naléhavě prosit. Jděte vpřed bez obav. Toto je poselství, které vám předávám jménem Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili vás zde opět shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.

Televizní naléhavé výzvy

Agenda Pedro Régis

PONDĚLÍ 4. LISTOPADU 2019
Palestra em Goiânia / GO
TIME: 19:00
MÍSTNÍ: Paróquia São Miguel Arcanjo
Rua 1102/1108
Setor Pedro Ludovico
Goiânia
KONTAKT: Exército de Nossa Senhora de Anguera - Maria do Carmo 99293-0387 e Maria da Glória 99435-9435

ÚTERÝ 5. LISTOPADU 2019
Palestra em Brasília / DF
TIME: 19:30
MÍSTNÍ: Escola Classe do PNorte - Sol Nascente
(Antiga Escola Rural)
Estrada da Cascalheira
(Próxima à Capela Santa Clara)
Sol Nascente- Brasília/DF
KONTAKT: Exército de Nossa Senhora de Anguera - Bete 99603-7902 e Roberto 98404-4251

PONDĚLÍ 11. LISTOPADU 2019
Palestra em Juiz de Fora, MG
TIME: 19:00
MÍSTNÍ: Capela São José
Associação de Damas Protetoras da Infância
Rua Espírito Santo, 925, Centro
Juiz de Fora / Minas Gerais
KONTAKT: Exército de Nossa Senhora de Anguera: Bianca: (32) 99105-6028

ÚTERÝ 12. LISTOPADU 2019
Palestra no Rio de Janeiro / RJ
TIME: 19:00
MÍSTNÍ: Casa da Vila da Feira
Rua Hadock Lobo 195, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ
KONTAKT: Exército de Nossa Senhora de Anguera - Maria Lúcia 98881-3766

SOBOTA 30. LISTOPADU 2019
Oitavo Encontro Nacional do Exército de Nossa Senhora de Anguera - ENSA
MÍSTNÍ: Santuário de Nossa Senhora de Anguera, das 09:00h às 20:00h
Nesse dia, haverá aos pés da Cruz, a Consagração de todos os membros do ENSA presentes, a Nossa Senhora de Anguera.

* Se possível, levar 1Kg de alimento não perecível

Více událostí ...

Buscar no site:
radio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Online Store:

Click to buy náboženské předměty.

Pomoc

Staňte se přispívající členské

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO
Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
4278-1
Conta Corrente:
111279-1

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21

International:
Código IBAN:
BR2600000000042780001112791C1

Código SWIFT:
BRASBRRJBSA